Trang chủ Giới thiệu Liên hệ        
  Quảng cáo
Số lượt truy cập
Số lượt ghé thăm:  19526
Số người online: 4
 
    BÀI VIẾT    
Cơ cấu tổ chức
Tổ chức: Gồm:
 
1. Trưởng phòng.
2. Phó trưởng phòng.
3. Các công chứng viên.
4. Các thư ký nghiệp vụ.
5. Bộ phận lưu trữ.
6. Bộ phận kế toán, thủ quỹ.
7. Bộ phận văn thư hành chính.
 
Các công chứng viên:
 
1. Công chứng viên – Trưởng phòng Đặng Mạnh Tiến Thạc sỹ luật học ĐT: 043 – 5565027
2. Công chứng viên – Phó phòng Võ Đình Nho Cử nhân luật ĐT: 043 – 5565029
3. Công chứng viên – Đặng Thị Ngọc  Cử nhân luật ĐT: 043 – 5565026
4. Công chứng viên – Vũ Việt Hoàn Cử nhân luật  ĐT: 043 – 5565188 
5. Công chứng viên - Trần Hồng Thắng, Cử nhân luật
6. Công chứng viên - Nguyễn Ngọc Tú Loan, Cử nhân luật

  Click để xem bản đồ
  Tư vấn trực tuyến
Tư vấn viên 1
Tư vấn viên 2
Tư vấn viên 3
Tư vấn viên 4
Tư vấn viên 5
Tư vấn viên 6